Historik

Så började det

 

Verkmästare Herman Neck berättar……

 

År 1919, den 1 Juni, inflyttade den då 26 årige plåtslagerimästaren karl Gustav Neck, förut verksam i Trollhättan, till Nossebro och lät inregistrera Firma G. Neck, Koppar, Bleck & Plåtslageri. Att han valde Nossebro för sin verksamhet, får nog ses mot bakgrunden av att järnvägen Trollhättan – Nossebro var ganska ny (1916) och utmed linjen började små stationssamhällen växa upp, där han kunde få arbete med byggnadsplåtslageri o. d. Vilket också visade sig vara riktigt. Även i Nossebro samhälle och bygden däromkring fanns ju en del att göra.

Starten blev som i de flesta fall mycket blygsam ”allting har ju sitt ursprung”. Den skedde i ett uthus hos hemmansägare Erik Andersson, Berget , en gård som lång intill samhället. (red. Anm.: Det fanns nästan ingen bebyggelse på södra sidan av järnvägen i Nossebro då). Senare frampå hösten i oktober månad blev en lokal ledig hos skräddaremästare Alfred Jonsson inne i samhälle och i vars fastighet även bostad för familjen kunde ordnas. Men det var inga ljusa tider att starta företag i, det må vara hur litet som helst. Första världskriget vars slut och därmed var nästan allting slut. Vårt land var nära nog lika utmattat som de krigförande. Depressionen med åtföljande arbetslöshet låg som ett konstant tryck till mitten av 1930-talet.

År 1919

 

Detta verksamhetsår började som jag förut nämnt den 1 Juni. Arbetet bestod mest av byggnadsplåtslageri såsom taktäckningar, rännor och rör, beslag av diskbänkar, kaminrör o.d. Förtenning av kopparkärl förekom mycket på den tiden. Det gjordes i regel varje lördag.

 

Men det blev också en hel del reparationer och ändringsarbeten. I samhället fanns ett mejeri och ett bryggeri samt några mindre företag som hade ett eller annat att komma med. Folk kom med sina mjölkflaskor och hinkar som det skulle sättas nya bottnar i. Det kostade i regel en krona och det blev inga stora förtjänster av det. Detta är sagt för att visa mångsyssleriet, som var med redan i starten. I övrigt är det av mindre värde.

Genombrottsår

 

Varför jag berör dessa förhållanden är därför att det var just under dessa år, som företaget hade sina genombrottsår och arbetade upp sig från hantverk till industri, så konstigt det än kan låta. För att i efterföljande historik få en så klar och uppfattlig bild som möjligt av företagets skiftande öden under den tid den omspänner har jag velat ge en resumé för varje år med kommentarer för olika tillverkningar, omsättning, arbetarantal mm.

Beställningsarbeten och nya kontakter

 

Men arbeten av denna art är jun inte mycket att lita till. Firman sökte efter beställningsarbeten som kunde göras på verkstaden med de maskiner som fanns. Redan i början av Juli 1919 knöts kontakt med Änghagens Bigård i Järpås som tillverkade och försålde allahanda redskap för biodlare. Det var speciellt honungsslungare och en del mindre handredskap av bleckplåt de var intresserade av. Det tillkom förresten en kund till, nämligen L Johnssons Fabriks & Andels AB Moholm. Det var ett bra arbete och det blev ett stort antal honungsslungare som gick härifrån några år framöver.

En affär öppnas

 

I början av Oktober flyttade firman från förstnämnda ställe till Jonssonska fastigheten inne i samhället. Där hade förut varit järnhandelsmagasin som ju var ganska rymligt och detta resulterade i att friman öppnade en liten affär i den del av fastigheten som vette åt gatan till. Kär såldes en del husgerådssaker både av trä, emaljplåt och av bleckplåt. Så var det inget mer att orda om detta första verksamhetsår, mer än att arbetsstyrkan bestod av Mäster själv och två pojkar. Omsättningen var 6768 kr och 85 öre.